Семинар по цифровой грамотности

На площадке ЧИППКРО прошел семинар по теме  «Педагогические практики формирования цифровой грамотности у обучающихся с ОВЗ с учетом модернизации содержания образования в свете принятых концепций учебных предметов»https://ipk74.ru/news/seminar-dlya-predstaviteley-subektov-uralskogo-federalnogo-okruga-po-obsuzhdeniyu-problematiki-obucheniya-detey-s-ovz-v-usloviyakh-vnedreniya-kontseptsiy-uchebnykh-predmetov-predmetnykh-oblastey-pedagogicheskie-praktiki-formirovaniya-tsifrovoy-gramotnosti/